press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/3
Request a free 15 minute consultation

Thanks for submitting!

Kiến thức nền tảng chính quy

Tập hợp những kiến thức nền tảng, cốt lõi nhất từ hệ thống Google Ads:

- Xếp hạng quảng cáo (AdRank)

- Điểm chất lượng (Quality Score)

- Hệ thống học máy (Machine Learning)

- Hành vi người dùng (Customer Insight)

- Nền tảng đấu giá (Auction)

- Hành vi trải nghiệm trang web (Behavior)

- Hành vi chuyển đổi (Acquisition)

...

Tối ưu hóa chiến dịch phù hợp theo từng loại hình doanh nghiệp

Định hướng tối ưu chiến dịch quảng cáo phù hợp với từng loại hình doanh nghiệp

- Tối ưu chiến dịch cho lượt truy cập trang web

- Tối ưu chiến dịch cho lượt mua hàng trên trang web

- Tối ưu chiến dịch cho Chiến Dịch Thương Hiệu

- Tối ưu chiến dịch cho chất lượng người dùng trang web

....

Định hướng chiến lược quảng cáo

Nghiên cứu hành vi người dùng và định hướng chiến lược quảng cáo phù hợp :

- Định hướng chiến lược theo hành vi người dùng

- Định hướng chiến lược quảng cáo hỗ trợ kênh truyền thống

- Định hướng chiến lược quảng cáo hỗ trợ bán hàng Offline

- Định hướng chiến lược quảng cáo hỗ trợ quá trình làm Thương Hiệu cho doanh nghiệp

....

Thiết lập, kiểm soát KPIs chiến dịch

Thiết lập chỉ số đo lường khả thi, phù hợp cho Chiến Dịch Quảng Cáo theo từng giai đoạn

- Đo lường lượt truy cập quảng cáo

- Đo lường hành vi trải nghiệm trang web

- Đo lường số lượng đơn hàng trên trang web

- Đo lường chất lượng chiến dịch quảng cáo

...

Tin mới cập nhật
Top Universities:
"Grades #1 Factor"
 

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. It’s easy. Just click “Edit Text” or double click me and you can start adding your own content and make changes to the font.

 

July 12, 2025

New Format
for SAT I & II
 

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. It’s easy. Just click “Edit Text” or double click me and you can start adding your own content and make changes to the font.

 

July 12, 2025

Competition for
Top Colleges
Fiercer Than Ever
 

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. It’s easy. Just click “Edit Text” or double click me and you can start adding your own content and make changes to the font.

 

July 12, 2025

Phản hồi của học viên

     I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. Let your users get to know you.

"

"

— Rose from New York, NY

       I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. It’s easy. Just click “Edit Text” or double click me and you can start adding your own content and make changes to the font.

"

"

— Rose from New York, NY

     I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. Let your users get to know you.

"

"

— Rose from New York, NY

     I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. Let your users get to know you.

"

"

— Rose from New York, NY